gelukstuin - fluisterkind.jpg

Elk mens wordt als uniek wezen geboren, met al zijn potentieel aanwezig. Door ervaringen en gebeurtenissen in ons leven komen echter helaas niet al onze kwaliteiten en eigenschappen tot bloei.
We hebben onszelf manieren aangeleerd om te gaan met moeilijke dingen. Het gevolg is echter vaak dat we hierdoor maar ‘half leven’. Onze kinderen voelen dit en haken hier op in met hun gedrag. Zij gunnen ons weer onze ‘heelheid’.
In ‘De gelukstuin’ leg ik uit dat je ons leven kunt zien als een tuin. Toen we geboren werden, lagen er allemaal zaadjes verspreid in de tuin. Die zaadjes staan voor alle eigenschappen waarmee we op de wereld zijn gekomen. Sommigen van die zaadjes hebben genoeg liefde, aandacht en zorg gehad en hebben kunnen uitbloeien tot mooie bomen. Door wat wij meemaken in het leven is op sommige van die zaadjes een steen komen te liggen. Neem bijvoorbeeld het zaadje ‘verdriet tonen’. Als jij vroeger als kind het idee hebt gekregen dat je verdriet niet mocht laten zien omdat je te horen kreeg “Nou, niet huilen, flink zijn.” Of “Dat is toch niet iets om over te huilen?” , is de kans groot dat je je hebt aangepast aan je omgeving en jouw zaadje van ‘verdriet tonen’ niet genoeg heeft kunnen groeien. Je kind kan je dit dan op verschillende manieren duidelijk proberen te maken. 

Wat is het fluisterkind®?
De methode “Het Fluisterkind®” laat zien dat kinderen zich net zo voor jouw levensgeluk in wil zetten als jij dat voor je kind doet. Kinderen willen hun ouders gelukkig zien.
Onze kinderen laten ons op hun eigen bijzondere wijze zien wat er in het onbewuste van ouder en opvoeder verscholen ligt. Dit doen ze bijvoorbeeld d.m.v. gedrag, (lichamelijke) klachten, ontwikkeling en spel. Kinderen vertellen ons als het ware een verhaal over onszelf. Dit doen kinderen op een manier die wij niet altijd goed begrijpen. We hebben goede ‘oren’ nodig om werkelijk te kunnen ‘verstaan’ wat ons kind ons wil influisteren...
Als kindertolk kan ik je helpen om het verhaal van jouw kind te vertalen zodat jij kan begrijpen wat jouw kind je duidelijk wil maken.  Ik mag je begeleiden om te leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Het Fluisterkind® is een mooie manier om jezelf, je kind(eren) en wat er in jullie leven speelt beter te kunnen begrijpen en in positieve zin te veranderen.

Mijn opleiding
De methode van het Fluisterkind® is ontwikkeld door Janita Venema. Zij is auteur van het  boek “Het Fluisterkind®”.
Janita heeft een Post-HBO training ontwikkeld om professionals te trainen om aan ouders ondersteuning te kunnen bieden bij de methode.
Janita leidt samen met Astrid Klompstra in een 1-jarig traject mensen op tot kindertolk .
Ik sta geregistreerd als tolk bij het Fluisterkfluisterkind, Noord-Holland, gedragsproblemen, opvoedproblemen, ervaringen, kwaliteiten, bloei, kind, kinderen, onbewuste, ouder, kindertolk, begrijpen, veranderen, methode, verhaal, leven, groeien, liefde, tuinind®. Kijk voor meer informatie over het Fluisterkind® op: www.fluisterkind.nl